Ympäristöpolitiikka

Yrityksen tuotteita ovat ulko-ovet. Toiminnan kulmakiviä ovat pitkäjänteinen ja ennakkoluuloton tuotekehitys sekä kaikilta osa-alueiltaan laadukas ja valvottu tuotantoketju. Nämä yhdessä takaavat laajan ja joustavan malliston korkealaatuisia lopputuotteita. Palvelualtis myyntikonsepti suunnittelu- ja asennuspalveluineen kattaa koko hankintaketjun niin kuluttajille kuin suurkohteisiinkin.

Toimintamme positiivisia ympäristövaikutuksia ovat:

  • Loppukäyttäjän kohteessa hyvä energiataloudellisuus. Tuotteittemme materiaaliratkaisut takaavat tuotteille erittäin pitkän käyttöiän.
  • Toimintamme suurimpia negatiivisia ympäristövaikutuksia on ulkoisen logistiikan aiheuttama fossiilisten polttoaineiden käyttö.
  • Otamme toiminnassamme huomioon ympäristön ja näin luomme perustan ennalta ehkäisevälle ympäristötyölle, mikäli se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kohtuullista.
  • Käytämme luonnonvaroja harkiten ja pyrimme käyttämään tuotteita, jotka ovat kierrätettäviä ja valmistettu uusiutuvista luonnonvaroista.
  • Vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, asetamme ympäristövaateita yhteistyökumppaneillemme ja itsellemme.
  • Parannamme jatkuvasti työntekijöidemme osaamista ja kannustamme heidän osallistumistaan ympäristötyöhömme.
  • Viranomaisten asettamat lait ja asetukset ovat vähimmäisvaatimuksemme.
  • Noudattamalla ympäristöpolitiikkaamme takaamme jatkuvan kehityksen.

FennoDoors Oy